Over de onafhankelijkheid van een planschadeadviseur

Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 juli 2016:1970 (Raalte). Bij de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding moet de overheid zich laten adviseren door een onpartijdig en onafhankelijk adviseur....