Planschade als gevolg van vervallen van bouwmogelijkheid

Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 juli 2012:BX1866 (Ommen). In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat een bestuursorgaan geleden planschade ook ‘in natura’ kan vergoeden door bijvoorbeeld een...

Nadeelcompensatie: gunst of recht?

Artikel in tijdschrift Grondzaken in de Praktijk, oktober 2012. In dit artikel is op hoofdlijnen beschreven in welke gevallen een overheid bij de rechtmatige uitvoering van haar taken toch verplicht kan worden om het daaruit voortvloeiende nadeel aan burgers of...