Mr. Ivo van Heijst

Ivo van Heijst


Ivo van Heijst is sinds 1983 advocaat en was tot 1 april 2010 aandeelhouder/compagnon bij CMS Derks Star Busmann N.V., vestiging Arnhem. 
Met ingang van 1 april 2010 gestart met ’t Regthuys en aldaar werkzaam als advocaat, arbiter, gerechtelijk deskundige en voorzitter van diverse schadecommissies. 
Publiceert regelmatig op zijn vakgebied. Auteur van onder meer het boek “Planschade en nadeelcompensatie. Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen op het gebied van ruimtelijke ordening, openbare ruimte en infrastructuur” (2e druk, 2017).

CV

Ivo van Heijst studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Nijmegen. Na zijn afstuderen in 1983 trad hij als advocaat in dienst bij Derks & Partners Advocaten (later CMS Derks Star Busmann, advocaten, notarissen en belastingadviseurs). Per 1 januari 1991 werd hij compagnon bij dit kantoor, en was vanaf die datum werkzaam vanuit de vestiging Arnhem. Daar specialiseerde hij zich binnen de vastgoedpraktijk in zaken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid en vastgoed. Naast zijn advocatenpraktijk vervulde hij vele nevenfuncties binnen en buiten het kantoor, waaronder lid van de Algemene Raad (hoofdbestuur) van de Nederlandse Orde van Advocaten en hoofd van de Praktijkgroep Real Estate van CMS Derks Star Busmann.

Op 1 april 2010 startte Ivo van Heijst zijn eigen kantoor, ’t Regthuys in Rozendaal (Gld.). Daar oefent hij met zijn medewerkers een sterk gespecialiseerde praktijk uit op het gebied van overheid, vastgoed en schade (waaronder onteigeningen, planschade, nadeelcompensatie en onrechtmatig overheidshandelen).

Als advocaat staat Ivo van Heijst op deze gebieden zowel overheden bij als particuliere en commerciële eigenaren van vastgoed, agrariërs en natuurorganisaties uit het hele land. In veel zaken wordt intensief samengewerkt met rentmeesters, makelaars en monumentendeskundigen.

Op verzoek van partijen treedt Ivo van Heijst ook regelmatig op als arbiter of bindend adviseur.
Daarnaast wordt Ivo van Heijst veelvuldig door rechterlijke colleges of overheden ingeschakeld om als onafhankelijke deskundige te adviseren over schadeclaims van burgers en bedrijven tegen de overheid. Zo is hij onder meer rechtbankdeskundige in onteigeningszaken en andere vastgoedkwesties voor diverse rechtbanken en gerechtshoven, voorzitter van een groot aantal (onafhankelijke) schadecommissies, waaronder van het Schadeloket Luchtvaart, het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid/A16/A4, Rijkswaterstaat (diverse projecten, waaronder Ruimte voor de Rivier), ProRail (diverse projecten, waaronder Sporen in Arnhem), Waterschap Rivierenland, de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de Tcbb (mijnbouwschade).

Ivo van Heijst treedt regelmatig op als docent (Geoplan, SDU, NCOI) en publiceert over onderwerpen uit zijn vakgebied (onder meer in de tijdschriften Bouwrecht en Grondzaken in de Praktijk).

Registraties

 • gerechtelijk deskundige onteigeningen en overheidsaansprakelijkheid (landelijk register van gerechtelijke deskundigen; zie www.lrgd.nl)
 • gerechtelijk deskundige in onteigeningszaken (DIX-register rechtbanken)
 • arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
 • rechtsgebieden ‘onteigeningsrecht’ en ‘omgevingsrecht’ (rechtsgebiedenregister Nederlandse Orde van Advocaten)

Overige nevenfuncties

 • voorzitter Technische commissie bodembeweging (Tcbb)
 • voorzitter bezwaarschriftencommissie Waterschap Vallei en Veluwe
 • secretaris bestuur Stichting Voedselbank Arnhem
 • (plv.) lid Hof van Discipline
 • voorzitter bestuur Stichting Leerstoel Onteigenings- en Belemmeringenrecht

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

 • lid van Nederlandse Orde van Advocaten
 • lid Vereniging van Onteigeningsadvocaten
 • lid Vereniging van Onteigeningsrecht
 • lid Vereniging van Bouwrechtadvocaten
 • lid Vereniging voor Bouwrecht
 • lid Vereniging van Landgoedeigenaren
 • lid Vereniging van Bestuursrecht
 • lid Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht

Publicaties
Een lijst van publicaties is beschikbaar.