Annotatie bij ABRvS 6 februari 2019 (Planschade)

Noot in het tijdschrift Bouwrecht bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:330). In deze uitspraak gaat de Afdeling nader in op de verhouding tussen planschade en de schade als gevolg van een...