In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 mei 2016 tot 1 oktober 2016 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken de toepassing van de eliminatieregel bij de waardering van het onteigende, de invloed van saneringskosten van een verontreinigd perceel op de complexwaarde, de vergoeding van de kosten van aankoop van een vervangend perceel en de vraag of de eigenaar van een perceel op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzage in een taxatierapport van de overheid kan afdwingen.

> Lees het artikel (PDF)…