Kasteel Rosendael

’t Regthuys Blog

De blogs van ’t Regthuys zijn eenvoudig vanaf deze pagina te printen. Alle blogs zijn ook te vinden op Omgevingsweb en LinkedIn.

’t Regthuys Publicaties

Ivo van Heijst publiceert regelmatig in vakbladen over overheid, vastgoed en schade. De vijf meest actuele artikelen zijn hierna in pdf opgenomen en eenvoudig te printen. Een volledig overzicht van de publicaties vanaf 2010 is ook beschikbaar.

Samenvatting Kroniek schadeloosstelling bij onteigening (18)

In deze kroniek worden de belangrijkste uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 oktober 2018 tot 1 mei 2019 gesignaleerd. Onder andere worden besproken de bijzondere regels die volgens de wet gelden bij het waarderen van het onteigende,...

Lees meer

Schade door werk in uitvoering

Artikel in Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2019/14. In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming en inhoud van de nieuwe Handleiding voor nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen, zoals die medio 2018 door vertegenwoordigers van overheden en...

Lees meer

Samenvatting Kroniek schadeloosstelling bij onteigening (17)

In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 mei 2018 tot 1 oktober 2018 gesignaleerd. Onder andere worden besproken de vergoeding van de waarde van bodembestanddelen (zand, klei of grind)...

Lees meer