Artikel in tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid. In dit artikel wordt ingegaan op de taak en rol van de (onafhankelijk) deskundige in gerechtelijke procedures en bij de voorbereiding van overheidsbesluiten, en de eisen die in dat verband aan de deskundige en zijn advisering gesteld kunnen worden. Tevens wordt nagegaan of en wanneer een deskundige civielrechtelijk en/of tuchtrechtelijk aansprakelijk kan zijn indien zijn advisering niet aan deze eisen voldoet.

> Lees het artikel (PDF)