’t Regthuys – Overheid, Vastgoed & Schade

’t Regthuys is een nichekantoor op het gebied van overheid en schade (overheidsaansprakelijkheid). Wij adviseren particulieren, bedrijven en overheden in het hele land bij schade door plannen of projecten van de overheid, en bij schade als gevolg van onrechtmatig handelen van de overheid.

Wij staan voor een persoonlijke aanpak, deskundigheid en kwaliteit, onder het motto:

Beter één uur bijstand van een specialist dan vele uren van een generalist !

Vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn

Bijdrage aan het boek 'Werkelijk van waarde, annotaties bij conclusies van mr. J.C. van Oven'. Het uitblijven van een rechterlijke beslissing binnen een redelijke termijn...

Planschade; abstracte versus concrete taxatie/schadeberekening. Normaal maatschappelijk risico bij directe planschade.

Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27 september 2017:2598 (Zaanstad). In deze uitspraak geeft de Afdeling...

Samenvatting kroniek schadeloosstelling bij onteigening (15)

In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 april 2017 tot 1 november 2017 gesignaleerd....
Nederlandse Orde van Advocaten
LRGD
Vereniging van Onteigeningsadvocaten
Vereniging voor OnteigeningsRecht
Nederlands Arbitrage Instituut