’t Regthuys – Overheid, Vastgoed & Schade

’t Regthuys is een nichekantoor op het gebied van overheid en schade (overheidsaansprakelijkheid). Wij adviseren particulieren, bedrijven en overheden in het hele land bij schade door plannen of projecten van de overheid, en bij schade als gevolg van onrechtmatig handelen van de overheid.

Wij staan voor een persoonlijke aanpak, deskundigheid en kwaliteit, onder het motto:

Beter één uur bijstand van een specialist dan vele uren van een generalist!

Artikel in Praktijkblad grondzaken en gebiedsontwikkeling (Onteigening)

Kroniek schadeloosstelling bij onteigening. Een overzicht van rechterlijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 november 2021 tot 1 mei...

Artikel in Praktijkblad grondzaken en gebiedsontwikkeling (Onteigening)

Kroniek schadeloosstelling bij onteigening. Een overzicht van rechterlijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 mei tot 1 november 2019....

Annotatie bij ABRvS 7 oktober 2020 (Planschade)

Noot in het tijdschrift Bouwrecht bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 oktober 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2382).   > Lees het...
Nederlandse Orde van Advocaten
LRGD
Vereniging van Onteigeningsadvocaten
Vereniging voor OnteigeningsRecht
Nederlands Arbitrage Instituut