’t Regthuys – Overheid, Vastgoed & Schade

’t Regthuys is een nichekantoor op het gebied van overheid en schade (overheidsaansprakelijkheid). Wij adviseren particulieren, bedrijven en overheden in het hele land bij schade door plannen of projecten van de overheid, en bij schade als gevolg van onrechtmatig handelen van de overheid.

Wij staan voor een persoonlijke aanpak, deskundigheid en kwaliteit, onder het motto:

Beter één uur bijstand van een specialist dan vele uren van een generalist !

Kroniek schadeloosstelling bij onteigening

Een overzicht van rechterlijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 mei tot 1 november 2019. > Lees het artikel (PDF)  

Samenvatting Kroniek schadeloosstelling bij onteigening (18)

In deze kroniek worden de belangrijkste uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 oktober 2018 tot 1 mei 2019 gesignaleerd. Onder andere worden...
Nederlandse Orde van Advocaten
LRGD
Vereniging van Onteigeningsadvocaten
Vereniging voor OnteigeningsRecht
Nederlands Arbitrage Instituut