’t Regthuys – Overheid, Vastgoed & Schade

’t Regthuys is een nichekantoor op het gebied van overheid en schade (overheidsaansprakelijkheid). Wij adviseren particulieren, bedrijven en overheden in het hele land bij schade door plannen of projecten van de overheid, en bij schade als gevolg van onrechtmatig handelen van de overheid.

Wij staan voor een persoonlijke aanpak, deskundigheid en kwaliteit, onder het motto:

Beter één uur bijstand van een specialist dan vele uren van een generalist!

Artikel in praktijkblad grondzaken en gebiedsontwikkeling (onteigening)

Kroniek schadeloosstelling bij onteigening. Een overzicht van rechterlijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 november 2022 tot 1 april...

Artikel in Praktijkblad grondzaken en gebiedsontwikkeling (onteigening)

Kroniek schadeloosstelling bij onteigening. Een overzicht van rechterlijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 mei 2022 tot 1 november...

Artikel in Tijdschrift voor Bouwrecht (milieurecht)

Ontwikkelingen uit milieurechtelijke jurisprudentie, relevant voor de bouwrechtpraktijk, uit de periode 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. > Lees het artikel...
Nederlandse Orde van Advocaten
LRGD
Vereniging van Onteigeningsadvocaten
Vereniging voor OnteigeningsRecht
Nederlands Arbitrage Instituut