Schade door werk in uitvoering

Artikel in Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2019/14. In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming en inhoud van de nieuwe Handleiding voor nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen, zoals die medio 2018 door vertegenwoordigers van overheden en...

Samenvatting Kroniek schadeloosstelling bij onteigening (17)

In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 mei 2018 tot 1 oktober 2018 gesignaleerd. Onder andere worden besproken de vergoeding van de waarde van bodembestanddelen (zand, klei of grind)...