Samenvatting kroniek schadeloosstelling bij onteigening (8)

In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 september 2013 tot 1 april 2014 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken welke personen in geval van onteigening zelfstandig recht hebben op...