Klarenbeek

Schadebegroting


Het begroten/vaststellen van de omvang van schade is een vak apart. Bij het begroten van schade moeten juridische regels in acht worden genomen (over onder meer het causaal verband, eigen schuld, voordeelverrekening, recht op rente en vergoeding van deskundigenkosten), maar veelal ook regels/voorschriften voor taxeren (bijvoorbeeld bij het begroten van een waardevermindering van een pand) of boekhouden (bijvoorbeeld bij het begroten van inkomens-/omzetschade).

’t Regthuys heeft een ruime ervaring met het begroten van schades in heel uiteenlopende situaties:

  • bij onteigening van grond, woningen en bedrijfsobjecten;
  • bij planschade- en nadeelcompensatieclaims;
  • bij schade, die het gevolg is van onrechtmatig handelen van de overheid
  • bij schade die het gevolg is van het niet nakomen van een overeenkomst door de overheid.

Wat kan ’t Regthuys voor u doen?

’t Regthuys adviseert particulieren, bedrijven en overheden over het voorkomen en afwikkelen van schade als gevolg van onrechtmatig overheidshandelen. Zij beschikt over een uitgebreid netwerk van schadedeskundigen (taxateurs en accountants), die zij kan inschakelen voor een adequate onderbouwing of weerlegging van schadeclaims.

Wanneer een oplossing in der minne niet mogelijk is, staat ’t Regthuys (Ivo van Heijst) haar cliënten als advocaat bij in de procedure bij de rechter, of kan zij optreden als arbiter of bindend adviseur.

In procedures over de afhandeling van schadeclaims tegen de overheid treedt ’t Regthuys (Ivo van Heijst) regelmatig op als gerechtelijk deskundige.

Recente projecten van ’t Regthuys

’t Regthuys is recent onder meer betrokken geweest bij geschillen over de omvang van de schade als gevolg van:

  • meerdere vernietigde besluiten over een vergunning voor de vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf;
  • de ontbinding van een koopovereenkomst van een perceel industriegrond;
  • het opgraven en verleggen van een beschadigde leiding in een akkerbouwperceel;
  • de voortijdige opzegging van een pachtovereenkomst van een perceel voor bloementeelt;
  • de aanleg van een spoorlijn op een (te) korte afstand van een kantoorpand.