Planologische vergelijking en feitelijke situatie

Inleiding Bij de beoordeling van een verzoek om vergoeding van planschade moet worden onderzocht of er voor de verzoeker sprake is geweest van een nadelige wijziging van het planologische regime. Daarvoor dient dan een vergelijking te worden gemaakt tussen het oude en...

Planschade: wat is de WOZ-waarde waard?

Planschade: wat is de WOZ-waarde waard? De WOZ-waarde van een onroerende zaak en de taxatiewaarde van dezelfde onroerende zaak in een planschadeprocedure wijken regelmatig van elkaar af. Reden hiervoor kan zijn dat bij de waardering van de onroerende zaak in het kader...