In een uitspraak van 8 augustus 2018 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ‘opeens’ ambtshalve overwogen dat rechtbanken niet bevoegd zijn om te oordelen over een beroep tegen het besluit over schadevergoeding op grond van de Tracéwet: deze bevoegdheid komt alleen aan de Afdeling zelf toe (in eerste en enige instantie).

> Lees het artikel (PDF)