In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 november 2017 tot 1 mei 2018 gesignaleerd. Onder andere worden besproken de waardering en de vaststelling van de waardevermindering van een agrarische huiskavel, de vergoeding van omrijschade en wederbeleggingskosten en de vraag hoe bij het bepalen van de verhaalbare kosten in een exploitatiebegroting de kosten van grondverwerving moeten worden vastgesteld.

> Lees het artikel (PDF)