In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 mei 2018 tot 1 oktober 2018 gesignaleerd. Onder andere worden besproken de vergoeding van de waarde van bodembestanddelen (zand, klei of grind) die in het onteigende aanwezig zijn en de vergoeding van de kosten die voor de onteigende gemoeid zijn met het inschakelen van deskundigenbijstand voor en tijdens de onteigeningsprocedure. Tevens wordt kort ingegaan op de nieuwe wettelijke regeling voor de onteigeningsprocedure in de komende Omgevingswet.

> Lees het artikel (PDF)