Kroniek schadeloosstelling bij onteigening. In deze kroniek worden de belangrijkste uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 oktober 2018 tot 1 mei 2019 gesignaleerd. Onder andere worden besproken de bijzondere regels die volgens de wet gelden bij het waarderen van het onteigende, de ruimte die de rechter heeft om af te wijken van het advies van de rechtbankdeskundigen over de schadeloosstelling en de verhouding tussen planschade en onteigening.

 

> Lees het artikel (PDF)