Samenvatting kroniek schadeloosstelling bij onteigening (11)

In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 februari 2015 tot 1 oktober 2015 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken over de toepassing van de eliminatieregel bij de waardering van het...

Peilbesluit en schade: pompen of vergoeden?

Artikel in Tijdschrift voor Agrarisch Recht juli/augustus 2015. In dit artikel wordt besproken wanneer schade als gevolg van een peilbesluit van een waterschap voor vergoeding in aanmerking komt. Daarbij komt ook aan de orde in hoeverre bij de voorbereiding van een...