Planschade: wat is de WOZ-waarde waard?

Planschade: wat is de WOZ-waarde waard? De WOZ-waarde van een onroerende zaak en de taxatiewaarde van dezelfde onroerende zaak in een planschadeprocedure wijken regelmatig van elkaar af. Reden hiervoor kan zijn dat bij de waardering van de onroerende zaak in het kader...

Boekbespreking: Expropriation law in Europe

Bespreking boek ‘Expropriation law in Europe: Lessons to be learned? (mr. J.A.M.A. Sluysmans e.a.) in Tijdschrift voor Bouwrecht 2016/96. In het boek wordt een overzicht gegeven van het onteigeningsrecht in 15 Europese landen. Zowel het procesrecht als de...