Artikel in Tijdschrift voor Agrarisch Recht juli/augustus 2015.

In dit artikel wordt besproken wanneer schade als gevolg van een peilbesluit van een waterschap voor vergoeding in aanmerking komt. Daarbij komt ook aan de orde in hoeverre bij de voorbereiding van een nieuw peilbesluit schade kan worden voorkomen, en welke schadevergoedingen mogelijk zijn als een waterschap een eenmaal vastgesteld peilbesluit niet adequaat handhaaft.

Lees het artikel (PDF)