In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 februari 2015 tot 1 oktober 2015 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken over de toepassing van de eliminatieregel bij de waardering van het onteigende, de waardering van het feit dat het onteigende bijzonder geschikt is voor de realisering van het werk waarvoor onteigend is, de vergoeding van de kosten van aankoop van een vervangend perceel (de zogenoemde wederbeleggingskosten) en de vraag of een onteigende ook aanspraak kan maken op (volledige) vergoeding van zijn kosten van deskundigenbijstand in de eerste, administratieve fase van de onteigeningsprocedure.

Lees het artikel (PDF)