Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Hoge Raad 21 november 2014:3351 (Westland).

In deze uitspraak geeft de Hoge Raad nadere richtlijnen voor de wijze waarop in onteigeningszaken aan de onteigende een zogenoemde onrendabele top moet worden vergoed. Van zo’n onrendabele top is sprake wanneer de onteigende als gevolg van de onteigening redelijkerwijs een vervangend bedrijfspand moet kopen en dit pand voor zijn bedrijfsvoering moet aanpassen, en de daarmee gemoeide investering (koopprijs + aanpassingskosten) groter is dan de marktwaarde van het pand na/met die aanpassingen.

Lees het artikel (PDF)