In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 oktober 2014 tot 1 april 2015 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken over de toepassing van de eliminatieregel bij de waardering van het onteigende, de vergoeding van de zogenoemde onrendabele top bij investering in een vervangend (bedrijfs)pand, de schadeloosstelling die toekomt aan rechthebbenden van een erfdienstbaarheid bij onteigening/verval van die erfdienstbaarheid en de eisen van onpartijdigheid die gelden voor de deskundigen die de rechtbank moeten adviseren over de schadeloosstelling voor de onteigende.

Lees het artikel (PDF)