In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 april 2017 tot 1 november 2017 gesignaleerd. Onder andere worden besproken de toepassing van de eliminatieregel bij de waardering van het onteigende, de wijze van waardering van ruwe bouwgrond en de vergoeding van respectievelijk financieringsschade en een eventuele onrendabele top bij de aankoop van een vervangend bedrijfspand.

Lees het artikel (PDF)