In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 oktober 2015 tot 1 mei 2016 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken over de toepassing van de eliminatieregel bij de waardering van het onteigende, de verschuldigdheid van btw over partijdeskundigenkosten en de redelijke omvang van deze kosten. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan een recente prijsvaststellingsprocedure op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Lees het artikel (PDF)