Artikel in tijdschrift Grondzaken in de Praktijk, oktober 2012.

In dit artikel is op hoofdlijnen beschreven in welke gevallen een overheid bij de rechtmatige uitvoering van haar taken toch verplicht kan worden om het daaruit voortvloeiende nadeel aan burgers of bedrijven te compenseren. Daarbij komt ook aan de orde welk nadeel voor compensatie in aanmerking komt en hoe overheden het recht op nadeelcompensatie door middel van beleidsregels kunnen beperken.

Lees het artikel (PDF)