Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 juli 2012:BX1866 (Ommen).

In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat een bestuursorgaan geleden planschade ook ‘in natura’ kan vergoeden door bijvoorbeeld een in het nieuwe bestemmingsplan vervallen bouwmogelijkheid (tijdelijk) te herstellen.

Lees het artikel (PDF)