Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 augustus 2012:BX3316 (Utrechtse Heuvelrug).

Bij de beoordeling van planschade dient een vergelijking gemaakt te worden tussen de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden in respectievelijk het oude en nieuwe bestemmingsplan. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat bij deze (plan)vergelijking geen rekening moet worden gehouden met eventuele niet-benutte binnenplanse ontheffingsmogelijkheden in het oude en nieuwe bestemmingsplan.

Lees het artikel (PDF)