Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 9 april 2014:1198 (schade kustversterking Noordwijk).

In deze nadeelcompensatiezaak geeft de Afdeling – in vervolg op een tussenuitspraak van 3 juli 2013 – voor de praktijk belangrijke aanwijzingen hoe (permanente) schade bij rechtmatig overheidshandelen moet worden beoordeeld, en hoe daarbij het normaal maatschappelijk risico van degene die schade lijdt moet worden verdisconteerd.

Lees het artikel (PDF)