In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 september 2013 tot 1 april 2014 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken welke personen in geval van onteigening zelfstandig recht hebben op een schadeloosstelling en in hoeverre bij het bepalen van de schadeloosstelling rekening moet worden gehouden met veranderingen, die nog na het bekend worden van de onteigening aan het onteigende zijn aangebracht. Voorts komt aan de orde wanneer en in hoeverre bij de waardering van het onteigende rekening wordt gehouden met een eventuele (gunstige) toekomstige bestemming, de schadeloosstelling voor een rechthebbende op een erfdienstbaarheid in geval van onteigening/verval van die erfdienstbaarheid en de vraag of een onteigende ook aanspraak kan maken op vergoeding van immateriële schade in geval van een extreem lange duur van de onteigeningsprocedure.

Lees het artikel (PDF)