Kasteel Rosendael

Overzicht ’t Regthuys Publicaties

Ivo van Heijst publiceert regelmatig in vakbladen over overheid, vastgoed en schade. Alle artikelen vanaf 2010 zijn hierna in pdf opgenomen en eenvoudig te printen.

Annotatie bij ABRvS 6 februari 2019 (Planschade)

Noot in het tijdschrift Bouwrecht bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:330). In deze uitspraak gaat de Afdeling nader in op de verhouding tussen planschade en de schade als gevolg van een...

Lees meer