Schade door werk in uitvoering. Over de nieuwe Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen.

In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming en inhoud van de nieuwe Handleiding voor nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen, zoals die medio 2018 door vertegenwoordigers van overheden en bedrijfsleven en een aantal deskundigen is opgesteld. De Handleiding geeft veel praktijkvoorbeelden hoe schade voor bedrijven bij de uitvoering van infrastructurele maatregelen kan worden voorkomen. Tevens biedt de Handleiding aan overheden en bedrijven houvast bij het bepalen van het deel van de schade dat als ‘normaal ondernemersrisico’ voor rekening van het bedrijf moet/kan worden gelaten.

> Lees het artikel (PDF)