Artikel in tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid september 2017.

Net als de Wro gaat ook de Omgevingswet uit van een limitatieve lijst van schadeoorzaken. De Omgevingswet gaat, anders dan de Wro, echter uit van een geheel nieuwe wijze van schadevaststelling doordat het moment dat een aanspraak voor een planschadevergoeding kan worden gevraagd wordt ‘doorgeschoven’. In dit artikel wordt aan de hand van een casus stilgestaan bij de veronderstelling van de minister dat het ‘doorschuiven’ betekent dat onder de Omgevingswet ‘theoretische schade’ niet langer wordt vergoed. Ook wordt een belangrijk effect van het doorschuiven besproken, namelijk de vergroting van het probleem van schaduwschade.

Lees het artikel (PDF)