In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 oktober 2016 tot 1 april 2017 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken de toepassing van de eliminatieregel bij de waardering van het onteigende en de vergoeding voor (on)winbare bodembestanddelen en van wederbeleggingskosten.

Lees het artikel (PDF)