Aan de hand van veel actuele praktijkvoorbeelden en jurisprudentie wordt antwoord gegeven op vragen als: wanneer moet een overheid planschade vergoeden of nadeel compenseren? Welk deel van de schade blijft voor rekening van de burger? Welke procedure moet gevolgd worden?

Planschade en Nadeelcompensatie

Planschade en nadeelcompensatie; 2e druk 2017 (auteur: mr. I.P.A. van Heijst)
http://berghauserpont.nl/product/planschade-en-nadeelcompensatie-1