Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 17 december 2014:4570 (Helmond).

In deze uitspraak benadrukt de Afdeling het belang van onpartijdige en onafhankelijke advisering in planschadezaken. Een planschadeadviseur van de overheid dient ook de schijn van partijdigheid te vermijden; hij kan daarom niet gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig optreden als (partijdig) advocaat of gemachtigde van het bestuursorgaan en als (onpartijdig) planschadeadviseur.

Lees het artikel (PDF)