In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 april 2014 tot 1 oktober 2014 gesignaleerd. In deze aflevering worden met name twee uitspraken van de rechtbank Rotterdam besproken over de toepassing van de eliminatieregel bij de waardering van het overblijvende.

Lees het artikel (PDF)