Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 augustus 2014:3005 (planschade Pijnacker-Nootdorp).

Deze uitspraak van de Afdeling over de vergoeding van planschade is om twee redenen interessant: de uitspraak bevat opmerkelijke overwegingen van de Afdeling voor het aannemen van zogenaamde passieve risicoaanvaarding én is een van de eerste uitspraken waarin het normaal maatschappelijk risico wordt beoordeeld in een geval van directe planschade.

Lees het artikel (PDF)