Noot in tijdschrift Bouwrecht bij Koninklijk Besluit 17 februari 1964, nr. 8, BR 1964, nr. 129 (Uitbreidingsplan ‘Ugchelen’, Apeldoorn).

In het kader van het 50-jarig bestaan van het tijdschrift Bouwrecht wordt dit 50 jaar oude Koninklijk Besluit uit 1964 besproken. In deze bijdrage komt de vraag aan de orde wanneer schade als gevolg van de realisatie van een planologisch besluit in de weg staat aan de uitvoering van dat besluit, en – meer in het algemeen – wanneer een bestuursorgaan de vergoeding van planschade of ander nadeel als gevolg van een besluit mag ‘doorschuiven’ naar een latere afzonderlijke schadevergoedingsprocedure.

Lees het artikel (PDF)