Artikel in tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid, 2014.

In deze bijdrage wordt de oratie van prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans besproken, die hij uitsprak bij gelegenheid van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar in het Onteigeningsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In zijn oratie gaat mr. Sluysmans na wanneer en waarom een grondeigenaar zou willen dat zijn grond door de overheid wordt aangekocht of onteigend, en of in dat verband in ons rechtssysteem een ‘recht op onteigening’ bestaat.

Lees het artikel (PDF)