In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 mei 2013 tot 1 november 2013 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken de (zelfstandige) rol van de rechtbank bij het vaststellen van de schadeloosstelling (en de waardering van het onteigende), de positie van de hypotheekhouder in de procedure over de schadeloosstelling, de wijze van vaststellen van een complexwaarde en de vergoeding voor de aanwezigheid van zogenaamde winbare bodembestanddelen (zoals zand en grind) in het onteigende.

Lees het artikel (PDF)