Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 17 april 2013:BZ7707 (planschade Ridderkerk).

In deze uitspraak oordeelt de Afdeling in een planschadezaak dat bij de planvergelijking in de oude planologische situatie rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden van een nog uit te werken bestemming, en in het bijzonder met hetgeen ten tijde van de inwerkingtreding van de nieuwe planologische situatie naar redelijke verwachting de invulling van die uit te werken bestemming zou zijn geweest.

Lees het artikel (PDF)