In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 november 2012 tot 1 mei 2013 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken de toepassing van de eliminatieregel bij de waardering van het onteigende, de vraag of afzonderlijke onteigening van een appartementsrecht mogelijk is (nee!) en de invloed die partijen kunnen uitoefenen op de benoeming van deskundigen door de rechtbank.

Lees het artikel (PDF)