Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27 februari 2013:BZ2515 (planschade retentiegebied Hardenberg).

In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat het mede bestemmen van agrarische gronden voor de opvang van hoogwater tot planschade kan leiden in de vorm van een waardevermindering van de betreffende gronden. De mede-bestemming leidde in dit geval tot enige beperkingen van de bouw- en uitbreidingsmogelijkheden op de gronden en een (gering) risico op inundatie: eens per 100 jaar. Deze nadelige gevolgen zijn volgens de Afdeling niet louter subjectief, maar een ruimtelijk gevolg van het nieuwe bestemmingsplan en de objectief daarvan te verwachten overlast.

Lees het artikel (PDF)