In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 mei 2012 tot 1 november 2012 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken de toepassing van de eliminatieregel bij de waardering van het onteigende en de vraag hoe een onteigende in geval van onteigening schadeloos moet worden gesteld op basis van reconstructie van zijn bedrijf: reconstructie op het overblijvende deel van het eigen bedrijfsterrein of algehele verplaatsing naar een nieuwe bedrijfslocatie.

Lees het artikel (PDF