In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 15 oktober 2011 tot 1 mei 2012 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken de toepassing van de egalisatieregel en de eliminatieregel bij de waardering van het onteigende, de wijze waarop een complexwaarde moet worden vastgesteld, de invloed van saneringskosten van een verontreinigd perceel op de complexwaarde en de toepasselijke kapitalisatiefactor (10) bij het vaststellen van de financieringsschade van een bedrijf dat als gevolg van de onteigening verplaatst moet worden.

Lees het artikel (PDF)