Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 december 2011:BU8882 (Schouwen-Duiveland).

In deze uitspraak bevestigt de Afdeling dat bij de beoordeling van de eventuele voorzienbaarheid van planschade alleen de situatie op het moment van aankoop van het schadeobject (bijvoorbeeld een woning) van belang is.

Lees het artikel (PDF)