In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 juni 2011 tot 15 oktober 2011 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken de wijze waarop een complexwaarde wordt vastgesteld (middels de topdown- en/of vergelijkingsmethode) in zowel onteigeningszaken als Wvg-zaken (Wet voorkeursrecht gemeenten), en de invloed op de waarde van het onteigende van een bijzondere fysieke gesteldheid van het onteigende voor het werk waarvoor onteigend wordt.

Lees het artikel (PDF)