Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 7 september 2011:BR6919 (Restaurant Den Tol B.V.).

In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat planschade en nadeelcompensatie niet wegens voorzienbaarheid voor eigen rekening moeten blijven indien een ondernemer reeds voor de peildatum voor voorzienbaarheid werd geëxploiteerd, maar de exploitatie na deze datum (ongewijzigd) is ingebracht in een vennootschap.

Lees het artikel (PDF)