Artikel in Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2011.

Een bespreking van dit proefschrift over de theorie en praktijk van het vaststellen van de schadeloosstelling in onteigeningszaken. Het boek bevat ook een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de wettelijke bepalingen in de Onteigeningswet over het vaststellen van de schadeloosstelling, en diverse voorstellen voor verbetering van de huidige wettelijke regeling.

Lees het artikel (PDF)