In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 november 2010 tot 1 juni 2011 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken de waardering van een zogenaamde ‘voorstrook’ die deel uitmaakt van het onteigende, het bepalen van een eventuele meerwaarde van het onteigende indien daarin winbare bodembestanddelen (zoals zand, grind etc.) voorkomen en de sanctie die voor de onteigenaar staat op het niet tijdig starten met de uitvoering van het werk waarvoor zij onteigend heeft.

Lees het artikel (PDF)